Svet-Stranek.cz
mf-design

Tutoriály, rady, nápady:Kreativita především

Tutoriály, rady, nápady

21. 7. 2013

Kreativní práce s fotografií

Existuje nepřeberné množství nápadů, jak kreativně úpravit fotografie ve Photoshopu. Tento
jednoduchý tutoriál na další modifikaci jinak docela oblíbené techniky výplně obrázků vznikl vlastně náhodou. Když jsem na jednom diskusním fóru objevil inspirativní a zajímavé řešení sociální ikonky (působící dojmem reliéfu). Výslednou podobu návrhu jsem upravil i pomocí již dobře známého režimu prolnutí Hard Light (viz Články o grafice). Samozřejmě jedná se opět jen o inspirativní návrh, hledejte sami vhodnější řešení s využitím výplní a rámečků.


Obr. 1 "Kreativní práce s fotografií" (tři části) :

Kreativní práce s fotografií 1Kreativní práce s fotografií 2Kreativní práce s fotografií 327.4. 2013

Kreativní rozostření ve Photoshopu

Při fotografování pohybujících se předmětů můžeme zkusit nastavit delší čas expozice -
objekty v pohybu (voda aj.) se rozmažou, statické předměty zůstanou ostré, docílíme tím určitého kouzla okamžiku, větší kreativity fotky. Můžeme použít i tzv. panningu ( více o této metodě ZDE), kdy kopírujeme pohyb hlavního předmětu (např. motocyklu) při krátkých časech expozice, rozmazané pak zůstane jen pozadí. Zajímavého efektu hloubky snímku dosáhneme pro změnu nižším clonovým číslem, které nám umožní nastavit malou hloubku ostrosti.
Tyto kreativní úpravy snímků dokáže poměrně dobře imitovat grafický program Photoshop po-
mocí zajímavých filtrů v záložce Rozostření (Blur) ... V prvním případě si zvolíme nástroj Rozmáz- nout (Motion), v případě efektu hloubky pak Gaussovské rozostření. Photoshop nám navíc dává možnost určit si s jakou intenzitou a v kterých místech jednotlivé efekty použijeme. Předkládám dva jednoduché, kraťoučké tutoriály věnující se této zajímavé kreativní technice.


Obr. 1 "Hloubka pozadí" a 2 "Efekt pohybu" :

Hloubka pozadí ve PhotoshopuEfekt pohybu ve Photoshopu3.4. 2013

Koláž s kruhovými vzorky

Nabízím zajímavou a docela jednoduchou techniku koláže (Freebie) ve Photoshopu. Využil
jsem přednastavěné rámečky, které jsou k dispozici ve Photoshopu. Proto se i celková kompozi- ce obrázku poněkud blíží vintage stylu... Samozřejmě, jedná se jen o inspirativní návod k postupu práce, věřím, že najdete určitě mnoho elegantnějších řešení a vhodnější objekty k použití. Kruhové vzorky si můžete stáhnout "ZDE" .


Obr. 1 "Koláž s kruhovými vzorky" (čtyři části) :

Koláž s kruhovými vzorky - část 1.Koláž s kruhovými vzorky - část 2.Koláž s kruhovými vzorky - část 3.Koláž s kruhovými vzorky - část 4.
Obr. 2 "Koláž s kruhovými vzorky" (doplňující verze)

Koláž s kruhovými vzorky - závěr.16.3. 2013

Vystupující objekt z obrázku

Tato technika patří k nesmírně působivým úpravám obrázku ve Photoshopu a používá se často
v tištěných reklamách. Postava, zvíře nebo třeba i motocykl a jiné předměty přesahují ven z fotografie do uměle vytvořeného pozadí. Vypadá to, jako by vizuálně přitahovali pozornost nejen vystupováním z obrázku, ale zároveň nabízejí něco, co dá vyniknout i samotnému textu. Proto jsem výsledný efekt doplnil o techniku vyvyšené hrany textu a o pozadí s reliéfem iluze "omítky". (Jemnější či hrubší reliéf závisí do značné míry na velikosti a rozlišení vašeho obrázku. Zkuste si proto upravit hodnoty podle vašeho vkusu a potřeb).


Obr. "Vystupující objekt z obrázku" (čtyři části) :

Vystupující objekt z obrázku - část I.Vystupující objekt z obrázku - část II.Vystupující objekt z obrázku - část III.Vystupující objekt z obrázku - závěr6.3. 2013

Fotografie s efektním pozadím

Dnes vám nabízím velmi elegantní způsob, jak si ve Photoshopu upravit obrázek s fotografií.
Tento postup mne zaujal i díky technice měkkého světla, která umožní vytvořit příjemné vyzařující pozadí. Samozřejmě barvu pozadí si můžete zvolit, jakou budete chtít. Navíc, kdo ještě nepracoval s příkazem Rychlá maska (Quick Mask), může si jej tady vyzkoušet. Tento příkaz práci ve Photoshopu velmi usnadňuje a zpříjemňuje.


Obr. "Fotografie s efektním pozadím" (tři části) :

Fotografie s efektním pozadím - část 1.Fotografie s efektním pozadím - část 2.Fotografie s efektním pozadím - část 3.23.2. 2013

Technika dokonalého chrómu

Tento tutoriál je tak trochu nostalgickou vzpomínkou na mé začátky s Photoshopem, kdy jsem
doslova hltal všechny zajímavé nápady, které lze s tímto jedinečným editorem realizovat.
Photoshop opravdu není jen nástroj k úpravám obrázků , dá se zde poměrně snadno vytvářet
spousta pozoruhodných efektů, jako je například tato technika "dokonalého chrómu". Při postupu práce si zkuste měnit hodnoty parametrů (především u Prolnutí okrajů), tak aby Váš výsledný obrázek odpovídal dokonalé iluzi chrómu.


Obr. "Technika dokonalého chrómu" (tři části) :

Dokonalý chróm - část 1.Dokonalý chróm - část 2.Dokonalý chróm - část 3.23.1. 2013

Elegantní montáž obrázku

Tato známá technika editace obrázku ve Photoshopu patří k mým nejoblíbenějším. Je velmi
jednoduchá a navíc elegantní, protože výsledný efekt je tvořen montáží jediné fotografie. Dokáže přitáhnout pozornost svou dynamickou kompozicí. Chtěl bych jen upozornit, že ne každá fotografie se k této technice hodí. Pro lepší efekt je dobré mít dostatečné volný prostor (obloha, moře, pláž atd.) kolem zobrazeného předmětu - při stranách obrázku. Technika montáže pak více vynikne. Zkuste si vytvořit i jiné než obdélníkové tvary.


Obr. "Elegantní montáž obrázku" (dvě části) :

Montáž obrázku I.Montáž obrázku II.11.1. 2013

Květiny a kruhové patterny III.


Kruhové vzorky - Efekt Transformace
Při vytváření kruhových transformací u tohoto typu
vzorků využíváme nástroj Efekt Transformace vlastně nadvakrát. Nejprve transformujeme navržený objekt pomocí funkce Posunutí nebo Změnou velikosti . Poté stejným nástrojem vytváříme klasickou kruho- vou transformaci. Volíme ale pak jiné parametry - především je nutné zadat hodnoty Úhlu a Středu otáčení (viz předchozí tutoriály), k tomu je samo- zřejmě potřeba zvolit i Počet kopií. Znovu bych chtěl zdůraznit, že nabízená technika nevyžaduje vůbec žádnou výtvarnou zručnost. Návrhy jsou tvořeny jen a pouze na základě numerických hodnot parametrů. Pro vaši inspiraci jsem v Illustratoru opět připravil pár rychlých a jednoduchých vychytávek v podobě dalších zajímavých modifikací. Ostatní už nechávám jen na vás...


Obr. "Květiny a kruhové patterny III." (tři části) :

Kruhové vzorky - část 1.Kruhové vzorky - část 2.Kruhové vzorky - modifikace28.12. 2012

Květiny a kruhové patterny II.

V tomto tutoriálu se budeme věnovat převážně modifikacím základních kruhových vzorků.
Principem modifikace je jednoduchá úprava objektů ve složeném tvaru a jejich vzájemné působení (viz tutoriál k Režimu tvarů). Výhodou těchto úprav je, že se dají realizovat v JEDNOM kroku, jsou velmi jednoduché a snadno se parametrizují. Zkusil jsem jen několik základních variant, které mne napadly. Věřím, že tento tutoriál vás inspiruje ke spoustě dalších zajímavých řešení.


Obr. "Květiny a kruhové patterny II." (čtyři části) :

Modifikace kruhových patternů 1.Modifikace kruhových patternů 2.Modifikace kruhových patternů 3.Modifikace kruhových patternů 4.

22.12. 2012

Květiny a kruhové patterny I.


Efekt Transformace
V dnešním vánočním tutoriálu se zaměříme na velmi
oblíbené téma - kruhové obrazce v Illustratoru (Circular Design). Všechny návrhy jsou založené na společné technice - kruhové transformaci objektů. Tyto patterny mají několik výhod: a) jsou rychle realizovatelné; b) mají obrovské množství variant a modifikací; c) není potřebná žádná speciální výtvarná zručnost. Jak je patrné z jednotlivých obrázků, budete potřebovat jen trochu matematiky, abyste si dopočítali potřebný úhel ke zvolenému počtu kopií (celková velikost 360°). Jinak vzdálenost kotevního bodu od navrženého objektu (tj. střed otáčení) a tím i vytvořený výsledný obrazec si snadno upravíte pomocí přímého výběru (A) a posunu po vodící čáře. V této první části tutoriálu se zaměříme jen na některé základní obrazce, zajímavé a elegantní modifikace (třeba právě pomocí kotevního bodu) si necháme na příště.


Obr. "Květiny a kruhové patterny I." (čtyři části) :

Kruhové patterny 1.Kruhové patterny 2.Kruhové patterny 3.Kruhové patterny 4.

Obr." Inspirace pro vás (květiny - vytvořeno v Illustratoru)":

27.11. 2012

Interakce objektů v Illustratoru


Panel Cestář (Illustrator CS5)V grafickém programu Illustrator můžete různým způsobem kombinovat vektorové objekty, a tím vytvářet nové tvary či cesty. Mezi základní nástroje určené pro interakci vektorových kreseb patří funkce v panelu Cestář (Pathfinder) . Deset základních režimů interakce viz obrázek vlevo (Illustrator CS5).


Režim tvarů (Shape Modes)
Složené tvary umožňují kombinovat více objektů a určují, jak mají jednotlivé objekty na sebe
vzájemně působit. Nabízí čtyři typy (logických) interakcí, přičemž základní výhodou je, že se objekty při vzájemném působení nezmění, takže můžete vybrat každý objekt ve složeném tvaru a upravit ho nebo změnit jeho režim interakce. Složené tvary vytvoříte pouze, když stisknete klávesu Alt nebo Option (viz default funkce Rozdělit)! K lepšímu pochopení jednotlivých typů režimů přidávám názornou ukázku interakce dvou , respektivě tří vektorových objektů.

Režimy tvarů I.Režimy tvarů II.shrnutí:
Funkce : Popis :
Přidat (Add/Unit) Obkreslí obrysy obou (všech) objektů, jako by to byl jeden sloučený objekt. Výsledný tvar převezme atributy vybarvení horního (nejvrchnějšího) objektu.
Odečíst (Minus Front/Subtract) Odečte přední objekt(y) od objektu nejvíce vzadu. Tento příkaz můžete použít pro vymazání určitých oblastí ilustrace nastavením pořadí překrývání.
Průsečík (Intersect) Obkreslí obrys oblasti, kterou překrývají všechny objekty.
Vyloučit (Exclude) Obkreslí všechny nepřekrývající se plochy objektů. Tam, kde se překrývá sudý počet objektů, bude překrytí průhledné. Kde se překrývá lichý počet objektů (v našem případě tři obrazce), bude překrytí vyplněné.

Poznámka k přenosu složených tvarů (vektorových masek) do Photoshopu:
a) Jako vrstvy tvarů se do aplikace Photoshop exportují pouze složené tvary, které jsou na
nejvyšší úrovni v hierarchii vrstev.
b) Složený tvar vytažený tahem s jinými než oblými spoji nebo s tloušťkou tahu v bodech s
necelým číslem se bude při exportu do formátu souboru PSD rastrovat!


Cestář (Pathfinders)
Složené cesty umožňují použít objekt k ořezu jiného objektu, k vytvoření otvoru v objektu
a pod. Narozdíl od Režimu tvarů nemůžete v Cestáři upravovat interakce mezi objekty. Když vytvoříte složenou cestu, cesty se chovají jako seskupené objekty. Můžete vybrat jednotlivé objekty nástroji Přímý výběr nebo Výběr skupiny a poté s nimi pracovat samostatně. Popis jednotlivých typů interakcí opět doplňuji ukázkami vzájemného působení dvou či tří vektorových objektů.

Cestář I.Cestář II.shrnutí:
Funkce : Popis :
Rozdělit (Devide) Rozdělí kresbu na vybarvené plošky všech jejích součástí (ploška = čarou nerozdělená část).
Oříznout (Trim) Odstraní části vyplněného(ných) objektu(ů), které jsou skryté. Odstraní všechny tahy, a nesloučí objekty, které mají stejnou barvu.
Sloučit (Merge) Odstraní část vyplněného objektu, která je skrytá. Odstraní všechny tahy a sloučí všechny sousedící nebo překrývající se objekty, vyplněné stejnou barvou.
Oříznout (Crop) Rozdělí kresbu na vyplněné plošky součástí, a pak odstraní všechny části obrazu, které jsou mimo hranice nejvrchnějšího objektu (včetně objektu samotného). Odstraní také všechny tahy.
Obrys (Outline) Rozdělí objekt na segmenty jeho čar, neboli hrany. Tento příkaz je například užitečný, když potřebujete u kresby vytvořit Přesah (Trapping) pro přetisk objektů.
Odečíst zadní (Minus Back) Odečte zadní objekt(y) od objektu nejvíce vpředu.

18.11. 2012

Obrázek s reliéfem

Dnes nabízím velmi krátký a snad i inspirativní tutoriál věnovaný tvorbě reliéfu.
Základem je zvolit vhodný podkladový obrázek s výraznou texturou pozadí (vlny, omítka zdi, dlažba atd.) a vhodným objektem. Zároven doporučuji vybrat fotografie s měkčím (tlumeným) světlem, aby vynikl kontrast světla a stínu. Nástroj Reliéf (Emboss) obsahuje mimo jiné i parametry výšky (hloubky) reliéfu a množství (rozlišení) reliéfu. U výraznější textury obrázku s větším kontrastem světlých a tmavých míst použijte nastavené hodnoty parametrů (výška 3px ; množství 100 % ). U méně výrazné textury hodnoty zvyšte (hodnoty závisí i na velikosti rozlišení obrázku). Vlastní návrh reliéfu jsem ještě upravil kombinací režimů prolínání Color Burn (Ztmavit barvu), Overlay (Překrýt) a podkladovým přechodem odstínu žluté barvy. Samozřejmě je jen na vás, jakou další úpravu si zvolíte.


Obr. "Obrázek s reliéfem" :
8.11. 2012

Tvarování stínu

Efekt mapování textury na postavu, případně tvarování stínu na obrázek v pozadí, patří mezi
vděčné a oblíbené techniky při práci s Photoshopem. Tento grafický program má totiž úžasný nástroj - filtr Displace (Přestavět) , jehož pomocí namapujete texturu jednoho objektu na druhý, případně přidáte realistický vzhled stínu k hloubce pozadí. Přestože se zdá, že výsledný efekt vyžaduje náročnou práci, postup je docela jednoduchý, což dokládá i přiložený tutoriál. Výslednou podobu textury je nutné upravit nastavením režimu Overlay, Hard Light (či Multiply) podle potřeby intenzity překrytí a struktury obou objektů. Na závěr jen malá poznámka: ve zmiňovaném nástroji "Displace" máte k dispozici i volbu tzv. Nedefinované oblasti (Undefined Areas). U mapování textury na objekt je lepší vybrat parametr Opakovat okrajové body (Repeat Edge Pixels).


Obr. "Tvarování stínu" (dvě části) :

Tvarování stínu - část 1. Tvarování stínu - dokončení.
16.10. 2012

Modelování krystalů v Rhinu 4.0

Některé návrhy krystalů - Rhino3D
Uvažoval jsem o jednoduchém ale zároveň
efektním tutoriálu k 3D modelování. Nakonec jsem zvolil poměrně snadnou realizaci zajímavých krystalků s využitím parametrického designu, který mi zároveň umožní popsat některé důležité nástroje, s nimiž Rhinoceros 4.0 pracuje. Jak jsem již poznamenal v úvodu, existují vhodnější programy k 3D modelování (a renderování) podobných předmětů. Například Rhinojewel 5.0 : http://new.rhinojewel.com/index.php , nebo zajímavý je i plug-in pro Rhino 4.0 Matrix 3D Jewelry Design Software : http://www.rhino3d.com/resources/display.asp?langu age=en&listing=60 . Pokud se mi poštěstí tyto aplikace vyzkoušet, určitě se s vámi podělím o nové zkušenosti a nápady.Obr. "Modelování krystalů" (tři části) :

Modelování krystalů - část 1.Modelování krystalů - část 2.Modelování krystalů - závěr


5.10. 2012

Podzimní nálada

Předkládám krátký tutoriál zaměřený na techniku koláže. Samozřejmě, obrázky a fotografie jsou
jen ilustrační. Pokud nevlastníte kvalitní fotoaparát a nemáte zásobu vlastních fotek, nezbude vám, než se poohlédnout po některé z fotobank nabízející k volnému stažení nesčetné množství obrázků a fotografií. Někdy v budoucnu dám k dispozici odkazy (i s krátkým komentářem) na některé servery a portály s uložišti volně dostupných fotek a obrázků. Dalším problémem je vhodný výběr a vlastní úprava fotografií včetně ořezů... (O tom snad taky někdy příště).


Obr. "Podzimní nálada" (tři části) :

Podzimní nálada, koláž -  část 1.Podzimní nálada, koláž -  část 2.Podzimní nálada, koláž -  dokončení


9.9. 2012

Variace na jedno téma

Tentokrát nenabízím klasický tutoriál, ale spíše nápovědu, určitou metodiku, jak postupovat při
vytváření kreseb pro některou z fotobank (Shutterstock, iStockphoto, Dreamstime, Fotolia a jiné). Pokud se vaše obrázky budou líbit a začnou se prodávat, můžete si takto poměrně slušně přivydělat. Jsou to s prominutím blbinky, já sám nejsem žádný velký ilustrátor (nemám na to ani školu), ale účel světí prostředky...Vždy je dobré si zvolit jedno téma - dal jsem si pracovní název "Legrační obličeje v přírodě". Nejprve jsem si nakreslil typ očí, nechci tady prezentovat všechny návrhy ( pro své potřeby si lehce zhotovíte i jiné). Ty jsem pak upravil podle výrazů tváře a zkombinoval s ústy. Pro platformu jsem si zvolil několik vhodných předmětů (houba, jablko, banán atd.). Samozřejmě není problém si rychle dokreslit další (okurka, rajče, jahoda...). Pokud budete chtít, jako pozadí si ještě můžete vybrat některý z přírodních motivů (kytky, stromy, tráva, kopce - v Illustratoru vděčné téma , protože se jedná o snadné kresby).
Takže to máme: 1. oči ; 2. ústa ; 3. platforma (ovoce a jiné) ; 4. přírodní pozadí ... A při ruce máte
ještě jeden trumf - v grafickém programu lze samozřejmě velmi snadno měnit VELIKOST , TVAR, MNOŽSTVÍ, BARVU . Pokud zkombinujete základní komiksové návrhy (jednotlivé či v sériích) s vhodně doplněným pozadím, můžete se dostat klidně ke 100 obrázkům pro některou z fotobank - a to všechno úplně v pohodě za jeden víkend! Kresby exportujte jednou jako náhled v JPG (např. File/Save for web and Devices ) a pak ve vektorovém formátu EPS. Registrace, podmínky a další informace ohledně nahrávání pro Fotobanky viz např. : http://fotobanky.cz/fotobanky-brigada-prace-z-domo va . Ještě jedna rada na závěr : Pokuste se omezit barevné přechody, průhlednost, masky, filtry. Je to sice hezké, ale roste vám velikost souboru a někdy se to při exportu chová jako bitmapový obrázek místo vektoru.


Obr. "Variace na jedno téma" (dvě části) :

Vector  cartoon - přípravaVector cartoon - realizace4.9. 2012

Písmo ve zlatém s chromovým efektem

Předkládám skvělou techniku (jednoduchou a elegantní) jak vytvořit nápis (iniciálu) ve zlaté
barvě. Můžete si procvičit práci s křivkami a především (pokud jste tak ještě neučinili), seznámit se s některými možnostmi v menu Kanály (Channels). Jinak většina z předkládaných efektů, byť třeba v jiné upravě, je i v publikaci "Kniha plná triků" od Scotta Kelbyho .

Obr. "Písmo ve zlatém" (dvě části) :

Písmo ve zlatém -  část 1.Písmo ve zlatém -  dokončení28.8. 2012

Komiksové srdce

Jednoduchý tutoriál vektorové kresby zhotovené opět v Illustratoru. Pro každou část kresby
(kromě odlesků a stínů) jsem použil samostatnou vrstvu. Zdálo se mi to tak přehlednější (pro začínající grafiky), navíc vám to umožní pohodlněji provádět transformace a opravovat křivky. Samozřejmě nemusíte použít tolika vrstev. Využívejte i podvrstev pro společné části kresby, všechny vrstvy si pojmenujte. Pokud máte již verzi CS6, můžete konfigurovat a pojmenovávat jednotlivé vrstvy přímo na řádku v panelech, vyzkoušejte si i nabídky přechodu barev u tahu. Určitě doporučuji vytáhnout si a ukotvit často používané nástroje "Pero a Tvar" vedle na samostatnou lištu, budete mít přehlednější pracovní plochu. Co se týče samotné kresby, jako podklad jsem použil srdce, můžete samozřejmě zvolit jinou platformu. Napadá mě třeba polštářek, sklenice s pivem, rajče atd.

Obr. "Komiksové srdce" (dvě části) :

Komiksové srdce - 1.částKomiksové srdce -  dokončení18.8. 2012

Pozadí s abstraktními vzorci

Tento tutoriál využívá klasických nástrojů v Illustratoru. Poměrně jednoduchá technika umožňuje
vytvořit zajímavou abstraktní grafiku. Většina z vás podobné tapety asi již tvořila, takže si můžete třeba jen zopakovat některé postupy, procvičit si režimy krytí, nastavení štětce, možnosti úprav u rozprašovače symbolů či práci s prolínáním objektů. (Pozn: Omlouvám se, ale momenttálně mám k dispozici jen starší verzi Illustratoru. Snažil jsem, aby jednotlivé kroky a techniky byly použitelné i pro novější verze CS4 či CS5).

Obr. "Pozadí s abstraktními vzorci" (dvě části) :

Pozadí s abstraktními vzorci - část 1.Pozadí s abstraktními vzorci - dokončení.14.8. 2012

Komiksová kresba v Illustratoru

Zjednodušený (generický) tutoriál komiksového vektoru. Použil jsem jen několik základních
geometrických tvarů, kresbu perem a tři barvy. Nezapomeňte seřadit vrstvy podle návodu. I když v Illustratoru se vlastně o vrstvách ani nedá mluvit.

Obr. "Komiksová kresba " :

Comics face


10.8. 2012

Nádoba s reliéfní texturou

Poměrně jednoduchý tutoriál z dílny 3D modelování v Rhinu je zaměřen na vytváření
jednoduchých objemových těles z předem připravených křivek. Technik (příkazů) na modelování prostorových předmětů v Rhinu je více. Pro naše účely jsem vybral tu nejpoužívanější, která vlastně funguje na principu hrnčířského kruhu. Zároveň si můžete vyzkoušet i jiné křivky, které pozmění reliéf nádoby, nebo třeba i jednoduché čáry (pro začátek), pokud vám křivky v NURBS ploše nepůjdou podle představ.

Obr. "Nádoba s reliéfní texturou " (čtyři části) :

Nádoba s reliéfní texturou - část 1.Nádoba s reliéfní texturou - část 2.Nádoba s reliéfní texturou - část 3.Nádoba s reliéfní texturou - závěr


2.8. 2012

Bezešvé nekonečné pozadí

Tento jednoduchý tutoriál je zaměřen na vzorky a tvorbu bezešvých tapet. Zároveň jsem chtěl
ukázat i zajímavé možnosti transformace čar v Illustratoru. Bohužel ořez transformovaných vektorů nelze udělat (alespoň jsem nenašel způsob jak), proto mi nezbývalo než použít ořezovou masku a výsledný vzorník vytvořit až ve Photoshopu. Pokud byste použili jednoduché (nebo i složité ale netransformované) vektory, lze v cestáři vzorky oříznout a přidat je do vzorníku.

Obr. "Bezešvé nekonečné pozadí " (dvě části) :

Bezešvé pozadí - část 1.Bezešvé pozadí - dokončení.22.7. 2012

Rezavá struktura

Nabízím první ze slibovaných tutoriálů. Jedná se o jednoduchou techniku vytváření tapety s
tzv. rezavou strukturou (jen poznámka: pokud zvolíte větší rozlišení - dpi 150 a výše, jako jsem to udělal já v původním návrhu, struktura nebude tak výrazná, ale rozhodně ne nezajímavá).

Obr. "Rezavá struktura" (dvě části) :

Rezavá struktura - část 1. Rezavá struktura - dokončení